Privacy Statement

Dit privacy statement werd de laatste keer gewijzigd op 03-11-2021.
Dit is versie 2021.11.

Algemeen

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief of andere relevante informatie met betrekking tot de aangeboden producten en diensten

Geniaal Groeien streeft naar het naleven van de GDPR (General Data Protection Regulation; ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming oftewel AVG genaamd) en spant zich in om uw gegevens te beschermen

Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites, producten en diensten die opereren onder het merk Geniaal Groeien, via welk kanaal ook.
Door gebruik te maken van onze website, producten of diensten (al dan niet betalend) geeft u impliciet aan dit privacybeleid te accepteren.

Persoonsgegevens

Rechtsgrond: Toestemming

Wij verwerken gegevens op basis van toestemming, zoals gespecificeerd in de GDPR.
Daarom vragen wij altijd je toestemming alvorens je persoonsgegevens te verwerken. Je hebt ten allen tijde het recht om deze toestemming terug in te trekken. Indien je dat wenst, neem dan contact op met ons.

Bewaartermijn

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. We houden je gegevens bij zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief, aangegeven hebt andere relevante informatie wenst te ontvangen of actief gebruiker bent van één van onze producten of diensten (al dan niet betalend).

Beveiliging

We nemen de beveiliging van je gegevens heel serieus.

Daarom hebben we volgende technische maatregelen ondernomen:
* De overdracht van data gebeurt altijd over HTTPS (beveiligde verbinding). Dit houdt in dat de data geëncrypteerd wordt overgedragen en (kwaadaardige) derden dit nooit kunnen ontcijferen.
* We werken enkel samen met software-providers die de bescherming en beveiliging van je persoonsgegevens ook serieus nemen.

Delen

Je persoonlijke gegevens worden nooit met derden gedeeld, tenzij expliciet noodzakelijk voor het leveren van onze producten of diensten.
Om onze operationele werking te garanderen werken we wel met software van MailChimp en WordPress. Zij gebruiken gegevens enkel waarvoor de applicatie dient. Je gegevens worden in geen enkel geval verder verspreid door deze partijen.

Wijzigingen

Je hebt ten allen tijde het recht om je gegevens in te kijken, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan op verzoek door ons te contacteren.

Uitschrijven

Bij elke vorm van e-mailcommunicatie krijg je de mogelijkheid om uit te schrijven of je voorkeuren aan te passen (onderaan de mail).

Indien je dit wenst, kan dat ook handmatig door ons te contacteren.

Klacht

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit).

Cookies

Net zoals alle andere websites gebruikt ook Geniaal Groeien cookies op haar website.
We gebruiken op dit moment enkel functionele en analytische cookies. Dit wil zeggen dat je volledig anoniem deze website kunt bezoeken en gebruiken.
Deze cookies dienen om de algemene gebruikerservaring te optimaliseren en het websiteverkeer te analyseren.

Door gebruik te maken van deze website aanvaard je impliciet het gebruik van deze cookies, zoals vastgelegd door de wet.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe verschillende bezoekers onze website gebruiken. We laten Google niet toe deze data te gebruiken of te delen met derde partijen. Alle data wordt volledig geanonimiseerd waardoor een specifiek bezoek nooit naar jou persoonlijk kan herleid worden.

Bestelling

Als je bij ons een bestelling plaatst, zullen wij persoonsgegevens vragen (zoals naam, geboortedatum, adres, e.d.) om je bestelling correct af te handelen. Wij krijgen daarnaast ook informatie over de betaling van de door jouw gekozen betalingsinstelling.

Deze gegevens worden bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht en om onze dienstverlening naar jou persoonlijk toe te optimaliseren.
In geen enkel geval delen wij deze persoonlijke informatie met derden, tenzij dit ons wordt opgelegd op juridisch bevel.

We behouden ons ten allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen.
Wijzigingen treden in werking op moment van publicatie.