Disclaimer

Deze disclaimer werd de laatste keer gewijzigd op 03-11-2021.
Dit is versie 2021.11.

Geniaal Groeien wil zichzelf, haar medewerkers én haar gebruikers (jij) beschermen.
Daarom willen we het volgende heel duidelijk met je communiceren.

Auteursrechten

Deze website en alle bijbehorende content, al dan niet betalend, is auteursrechtelijk beschermd, en vastgelegd door Geniaal Groeien.
Het is daarom niet toegestaan om inhoud van Geniaal Groeien, uit welk kanaal ook, te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Het is wel toegestaan om publiek beschikbare content te delen via sociale media, blogs of andere kanalen, mits duidelijke bronvermelding.
Publiek beschikbare content is content die ieder natuurlijk persoon gemakkelijk kan vinden zonder tegenprestatie te leveren aan Geniaal Groeien, al dan niet betalend.

Bij twijfel, vraag altijd eerst toestemming om materiaal te verspreiden via mail.
Zonder schriftelijke toestemming content van Geniaal Groeien verspreiden zal leiden tot juridische stappen, hoe vervelend dat ook is.

Garanties

De producten, diensten, content en alle andere middelen ter beschikking gesteld door Geniaal Groeien zijn bedoeld om je te helpen.
We kunnen echter geen garanties maken over je persoonlijke resultaten. Wat jij doet met onze informatie is aan jou. Daarom is geen enkel product, dienst, content of middel dat Geniaal Groeien aanbiedt een garantie of belofte voor specifiek gewenste resultaten.

We delen informatie voor educationele en informatieve doeleinden, én bieden dus geen financiële, juridische, medische, fiscale of andere professionele adviezen. Bij beslissingen waarvan je denkt dat ze een grote impact zullen nalaten op je leven, raden wij je altijd aan om dergelijk professioneel advies in te winnen.

Elke deelname aan, en actie gebaseerd op onze producten, diensten, content en alle andere aangeboden middelen valt volledig onder jouw eigen verantwoordelijkheid. Op geen enkele wijze kan Geniaal Groeien aansprakelijk worden gesteld voor jouw beslissingen, acties, gebeurtenissen, resultaten en gevolgen op jouw leven, op welk moment ook.

We behouden ons ten allen tijde het recht deze disclaimer te wijzigen.
Wijzigingen treden in werking op moment van publicatie.